image

ЗДІБНОСТІ, ОБДАРОВАНІСТЬ, ТАЛАНТ, ГЕНІАЛЬНІСТЬ: ПСИХОЛОГІЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ТА ВІДМІННОСТЕЙ


ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОГРАМИ «ОБДАРОВАНІ ДІТИ» Семінар-тренінг для практичних психологів, молодих фахівців


ОБДАРОВАНА ДИТИНА: ІЛЮЗІЇЙ РЕАЛЬНІСТЬ Заняття для батьків
Тетяна ІЛЛЯШЕВИЧ, практичний психолог Некрасівської ЗОШ І—III ступенів, Радянський р-н, АР Крим
Джерело: Обдаровані діти:Діагностика та супровід /Упоряд. Т.Червонна. – К.: Шк. світ, 2008. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).


ВИЯВЛЕННЯ РІВНЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Адаптація тестової методики Р. Амтхауера Ольга НЕЧАЄВА, молодший науковий співробітник лабораторії психології обдарованості Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України, м. Київ    
Джерело: Обдаровані діти:Діагностика та супровід /Упоряд. Т.Червонна. – К.: Шк. світ, 2008. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).


ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ
Рестандартизація тесту Р. Амтхауера для юнацького віку Дмитро КОРОЛЬОВ, кандидат психологічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії психології обдарованості Інституту психології ім. Г. С. Костюка ЛПН України, м. Київ
Джерело: Обдаровані діти:Діагностика та супровід /Упоряд. Т.Червонна. – К.: Шк. світ, 2008. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

Матеріали семінару для фахівців психологічної служби та класних керівників на тему "Створення психолого-педагогічних умов для підвищення якості роботи з обдарованою і талановитою учнівською молодью"